Chestionar online: Peste 80% dintre respondenți ar fi de acord cu aplicarea orelor de educație sexuală în școli, cu o programă adecvată și profesori bine pregătiți

Consultă documentul PDF pentru rezultatele integrale

Potrivit unui chestionar online, lansat de Asociația Dream Project și completat de 1.521 de persoane în perioada 6-27 mai, 84,7% dintre respondenți sunt de acord ca programele de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală, să fie introduse obligatoriu în școli. Procentul se împarte totuși în două categorii: a celor care susțin obligativitatea fără nicio îndoială, 54,1%, și a celor care condiționează obligativitatea de date suplimentare precum calitatea conținutului programei și pregătirea celor care livrează informația, în proporție de 30,6%. 78,6% dintre respondeți consideră că informațiile unei programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală, ar trebui concepută de o echipă multidisciplinară formată din psiholog, medic, pedagod, trainer.

Pentru 58% dintre respondenți, principala îngrijorare legată de aplicarea unor astfel de programe obligatoriu în școli este legată de persoanele care ar urma să le vorbească elevilor pe teme de educație sexuală. 20% dintre respondenți sunt îngrijorați că elevii ar fi ”expuși la informații nepotrivite vârstei”.

”Noi am rezumat simplu principalele îngrijorări ale oponenților acestor ore în școli: neîncrederea în sistemul de învățământ, neîncrederea părinților, în principal, că școala poate fi un spațiu sigur de învățare, că profesorii sau educatorii pot fi un ghid pentru copiii lor. Și dacă este să dezbatem serios această temă, atunci de aici ar trebui să începem”, spune Marinela Panaite, președinta Asociației și manager de programe.

Peste 70% dintre respondenții chestionarului consideră că educația pentru viață, inclusiv educația sexuală, ar trebui să se facă atât acasă, cât și la școală. Respondenții au avut posibilitatea să aleagă mai multe variante de răspuns, astfel că 1.109, adică 72,9%, au bifat școala ca loc de desfășurare a acestor ore, dar în același timp, 1.106, adică 72,7%, au optat și pentru discuțiile în familie. Un procent de 32,4% dintre respondenți consideră că educația sexuală ar putea fi făcută și în cadrul unor ateliere desfășurate în afara școlii, dar la care să participe și părinții.

Vârsta la care astfel de programe ar trebui introduse obligatoriu este un alt motive de dezbatere. Cei mai mulți dintre respondeți, 41,9%, au considerat că discuțiile și programele de educație sexuală ar trebui să înceapă ”oricând întreabă copilul”. De asemenea, 34,1% dintre respondenți au ales și categoria de vârstă 11-15 ani ca start al acestor programe. Vârsta de 10 ani, precum și grupa de 7-8 ani au fost preferate de puțin peste 18% dintre respondenți. 12% dintre respondenți au cosiderat că discuțiile ar trebui să înceapă de la 16 ani, iar 12,3% de la 4 ani.

”Programa de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală, va continua să fie una controversată dacă nu deschidem o dezbatere reală, în care interesul copiilor și tinerilor să primeze, ținând cont de datele științifice pe care le avem și de experiența altor state, cum este Estonia, de exemplu, unde după introducerea obligatorie a acestor programe, a scăzut numărul sarcinilor și nașterilor în rândul minore, dar în schimb a crescut vârsta la care tinerii își încep viața sexuală. Considerăm că ne aflăm într-un moment în care statisticile negre ar trebui să ne îndemne să discutăm despre cum facem educație sexuală copiilor și tinerilor, și nu dacă introducem programa obligatoriu în școli”, mai spune Marinela Panaite.

Un procent de 65,5% dintre respondenții chestionarului consideră necesară o consultare publică asupra conținutului, înainte de introducerea unui eventual manual de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală. 82% dintre respondenți consideră că programa de educație sexuală ar trebui să aibă conținut unic, aplicat la nivel național, în timp ce 18% sunt de părere că acest conținut ar trebui decis de fiecare școală în parte.

Chestionarul online a fost completat de 1.521 de persoane. Majoritatea respondenților, 86,3%, provin din mediul urban. 78,3% dintre cei care au răspuns chestionarului sunt femei, restul de 21,7%, bărbați. Categoria de vârstă predominantă a respondenților a fost între 19-26 de ani, reprezentată de 34,3% din total, urmată de categoriile de vârstă 27-35 de ani – 21,6% din total – și 36 -44 de ani, 21,2% din total.

Asociația Dream Project susține dreptul părinților vulnerabili la educație, sănătate și șanse egale. Acordăm o atenție aparte mamelor minore, pe care le susținem printr-un grup de sprijin, consiliere vocațională și cursuri de calificare care să le asigure acces pe piața muncii și, astfel, să aibă independență financiară. Organizația militează pentru aplicarea unui program național de susținere a mamelor minore, precum și a unui program de prevenție a sarcinilor în rândul adolescentelor, prin aplicarea obligatorie în școli a orelor de educație pentru sănătate, inclusiv educație sexuală și educație emoțională.

Protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Asociația Dream Project (“Asociatia”) va informeaza dupa cum urmeaza:

Pentru realizarea obiectului de activitate al Asociatiei, cat si pentru executarea sau, dupa caz, reinnoirea contractelor/acordurilor/parteneriatelor incheiate de Asociatie, datele dumneavoastra personale, inclusiv, dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind sanatatea, imaginea dvs. vor fi colectate si prelucrate de catre Asociatie. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Asociatia nu va putea sa presteze serviciile pentru care ne-ati contactat si/sau sa execute contractele in care este parte. O eventuala prelucrare ulterioara in scopuri statistice se va face cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor si, in masura in care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunand date agregate, care nu sunt utilizate in sprijinul unor masuri sau decizii privind o anumita persoana fizica.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Asociatie pentru urmatoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor de informare asupra drepturilor pacientilor, consiliere in sfera obtinerii de opinii medicale de la clinici din tara si tarile din spatiul U.E., organizare de manifestari publice si sensibilizare a opiniei publice, intocmirea si gestionarea de proiecte de strangere de fonduri, organizarea si patronarea de activitati si reuniuni stiintifice si educative, achizitionarea de echipamente si aparaturi medicale, sustinerea personalului medical in activitate publicistica si alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului Asociatiei;
 • Marketing si scopuri statistice, in cazul in care va exprimati consimtamantul in acest sens;
 • Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte ale altor autoritati.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face in baza:

 • Contractului/Acordului/Parteneriatului in care sunteti parte, pe care solicitati sa il incheiati sau in baza caruia solicitati prestarea unui serviciu de catre Asociatie;
 • Consimtamantul dumneavoastra conform Formularului de Acord in acest sens;
 • Unor obligatii legale.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate, dupa caz,  catre: autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), furnizori de servicii, intermediari, clinici medicale specializate, alte Asociatii sau Fundatii si alti destinatari imputerniciti expres de catre Asociatie, din tara sau din alte state U.E., in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal si cu scopurile prelucrarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate conform celor de mai sus vor fi retinute in baza de date a Asociatiei pe toata durata de executie a Contractului / Acordului / Parteneriatului ori de prestare a serviciilor si, ulterior, vor fi stocate pentru un termen cuprins intre 3 si 5 ani calculat de la data incetarii relatiei contractuale. In anumite situatii justificate de un interes legitim sau in cazul in care pastrarea datelor cu caracter personal colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, Asociatia va pastra si prelucra anumite date pe o perioada mai lunga de timp, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de lege.

Datele cu caracter personal colectate in baza unui consimtamant expres valabil exprimat si/sau  in vederea transmiterii de comunicari de marketing vor fi prelucrate pana la data retragerii consimtamantului exprimat de dumneavoastra.

Incepand cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul GDPR:

 • Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti solicita Asociatiei sa corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Ştergere – puteti solicita Asociatiei sa stearga datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:
  • Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Va opuneti prelucrarii in scopuri de marketing direct;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Asociatiei;
 • Dreptul de Restrictionare – puteti solicita Asociatiei sa restrictioneze modul in care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:
  • Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita Asociatiei sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;
  • Asociatia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
  • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale Asociatiei prevaleaza asupra temeiurilor dvs.
 • Dreptul la Portabilitate – puteti solicita Asociatiei primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masur in care este posibil din punct de vedere tehnic,  sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;
 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;
 • Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantul. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs. – va puteti retrage oricand consimtamantul  pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;
 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care va privesc, cu exceptia cazului in care Asociatia demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam ca, in cazul in care, indiferent de motiv, ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Asociatia la adresa de e-mail: [email protected] si/sau, persoana de contact Marinela Panaite, la [email protected] sau la adresa de corespondență: str. Calea Griviție, nr. 170, bl. i, sc. 1, et. 2, ap. 12.